Radno Vreme

Ponedeljak - Petak
9:00 - 20:00
Subota
9:00 - 15:00

Gde se nalazimo?

Bulevar Evrope 23
(ugao Bulevara Evrope i Romanijske)
I sprat/galerija 21000 Novi Sad Srbija

Ergometrija – Test opterećenja srca

Ergometrija-Test_opterecenja_srca

Test opterećenja srca (ergometrija) je metoda ispitivanja u kardiologiji. Ergometrija pruža podatke o preostalom fizičkom kapacitetu, subjektivnim tegobama u vreme i nakon opterećenja, pokazuje ishemijske promene na elektrokardiogramu i aritmije i daje uvid u prognozu bolesnika sa ishemijskom bolešću srca.

Zbog svega navedenog, jasno je zašto se kardiologija sve više oslanja na ovu vrstu dijagnostičke metode. 

Opterećenje se vrši na  biciklergometru koristi se kontinuirani test opterećenja sa povećanjem opterećenja za 25w svakih 3 min. Preporučeno je takođe da visina testa opterećenja bude submaksimalna (85% maksimalnog pulsa za godine starosti i pol) ili simptomima ograničen test koji se prekida kod pojave relevantnih simptoma.

Kod koronarnih bolesnika nakon prebolelog infarkta, primenjuje se u prve tri nedelje test sa niskim opterećenjem. Nakon 6-8 nedelja može se upotrebiti simptomima ograničen test opterećenja.Suština je da se testom opeterenja uz kontinuirani EKG monitoring registruju promene u EKGU koje će uputiti kardiologa na dalje dijagnostičke procedure kao što je koronarografija, odnosno  MSCT koronarografija.

Veoma je važno da pacijent  dođu sportski obučeni, da regulišu svoj krvni pritisak, ali I da znaju da ukoliko ne postignu predviđeni nivo opterećenja test neće moći da se tumači, odnosno rezultati testa neće imati dijagnostički značaj.

Specifičnost testa je 90-95%, a senzitivnost 60-70%. Pokazalo se da je senzitivnost testa opterećenja zavisna od broja zahvaćenih koronarnih arterija i da u slučaju dve ili tri kritične stenoze glavnih koronarnih arterija iznosi preko 90%. Od posebnog su značaja visina postignutog testa opterećenja i pojava angine pektoris.

INDIKACIJE /ZAŠTO SE RADI?

 • Evaluacija prognoze, terapije i rehabilitacija bolesnika sa koronarnom bolesti
 • Evaluacija rezultata hiruških zahvata na koronarnim arterijama i zaliscima
 • Izdvajanje od koronarne bolesti ugroženih osoba iz inače asimptomatske populacije
 • Utvrđivanje sposobnosti za profesionalni posao, rekreaciju i sportske aktivnosti
 • Prognoza bolesti kod bolesnika sa ishemijskom bolesti srca na osnovu testa opterećenja
 • Rezultati testa opterećenja su važan faktor u izboru bolesnika za hirušku revaskularizaciju miokarda i ocenu uspeha operacije
 • Ergometrija kao nespecifičan test može služiti i za ocenu fizičkih mogućnosi bolesnika sa ishemijskom bolesti srca.

Koronarni bolesnici sa anginom pectoris podnose najčešće samo niska fizička opterećenja, a bolesnici nakon infarkta i hiruške revaskularizacije miokarda srednje teška fizička opterećenja. Rezultate ergometrijskog testa treba uporediti sa opterećenjem bolesnika u svakodnevnom životu, profesionalnom radu i rekreacionim aktivnostima.

Srčani bolesnik prekida test opterećenja zbog simptoma koji ga ograničavaju u daljem naporu, ili zbog postizanja maksimalnog tj. submaksimalnog opterećenja, najčešće pri opterećenju koje je znatno ispod očekivanog aerobnog kapaciteta. Bolesniku treba dopustiti samo ona opterećenja koja ne izazivaju porast pulsa više od 85% vrednosti pulsa u testu opterećenja, a i tada takva opterećenja mogu biti samo kratkog trajanja.

KO NE MOŽE DA RADI TEST?

 • Pacijenti koji imaju suženja zalistaka – Aortna I mitralna stenoza
 • upalna stanja srca  (perikarditis, miokarditis, endokarditis)
 • hipertenzija sa RR u mirovanju ≥180/100 mmHg
 • brza nekontrolisana fibrilacija pretkomora ili drugi poremećaji srčanog ritma
 • kardijalna dekompenzacija

Dva dana pre izvođenja testa potrebno je smanjiti dozu beta-blokatora, a jutro pre dolaska a ne uzimati zbog uticaja na srčanu frekvenciju i ishod testa. Obavezno ujutru pre dolaska uzeti ostalu terapiju za regulaciju pritiska.