Radno Vreme

Ponedeljak - Petak
9:00 - 20:00
Subota
9:00 - 15:00

Gde se nalazimo?

Bulevar Evrope 23
(ugao Bulevara Evrope i Romanijske)
I sprat/galerija 21000 Novi Sad Srbija

Genetsko testiranje na kardiovaskularne bolesti

Genetsko testiranje na kardiovaskularne bolesti možete uraditi u ordinaciji Intervita Novi Sad. Genetski test otkriva rizike od nastanka i razvoja bolesti, ali može značajno uticati i na uspešnost lečenja. Njime je, između ostalog, moguće odrediti najefikasniju individualnu terapiju.

 

Genetički testovi i analize postaju predvodnik preventivne medicine, a u našoj ordinaciji su važan resurs za izradu plana prevencije i lečenja kardiovaskularnih bolesti. 

Ordinacija Intervita Novi Sad je na pijadestal svojih ciljeva stavila PREVENCIJU. Naša je želja da se preventivnoj medicini vrati mesto i značaj koji ona zaslužuje i na tome vredno radimo.

 

Zbog toga smo vrlo ponosni što smo u prilici da pružimo najefikasnije i revolucionarne dijagnostičke testove,  te da našim pacijentima omogućimo individualizovan pristup u otkrivanju i lečenju najvećih hroničnih bolesti današnjice – kardiovaskularnih oboljenja. 

 

Pored ove vrste genetskog testa, naša klinika radi i genetsko testiranje na dijabetes. 

 

Genetski testovi na kardiovaskularne bolesti Novi Sad

Ukoliko želite da proverite rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti, imate pozitivnu porodičnu anamnezu, ispoljavate moguće simptome bolesti ili već bolujete od srčanih i drugih kardiovaskularnih oboljenja, javite nam se. 

Indivudualizovanim pristupom i genetskim ispitivanjem otkrićemo tačne rizike od razvoja bolesti i odrediti najefikasniju terapiju. 

Ciljevi ove dijagnostičke metode su da do bolesti ne dođe, da se uspori njena progresija, da skrojimo najefikasniju terapiju i da bolest izlečimo. 

Naš stručni lekarski tim, među kojima su najbolji kardiolog, endokrinolog, genetičar, nutricionista i drugi, udružiće znanje i iskustvo, te napraviti plan prevencije i lečenja, nakon analize genetskog testiranja. 

Genetički test, genetsko trestiranje na dijebetes i kardiovaskularne bolesti

Zašto je važno genetsko testiranje na kardiovaskularne bolesti

Genetsko testiranje na kardiovaskularne bolesti je trenutno najefikasniji alat za ciljanu i individualnu prevenciju oboljenja.

 

Brojni su faktori rizika koji potpomažu razvoj kardiovaskularnih bolesti, a delimo ih na one na koje možemo i na one na koje ne možemo uticati. 

 

Među onima na koje možemo uticati najvažniji su:

 • pušenje, 
 • povišeni krvni pritisak, 
 • povećan nivo masti (holesterola i/ili triglicerida) u krvi, 
 • povećana telesna težina, 
 • nedovoljna fizička aktivnost, 
 • šećerna bolest.

Faktori rizika na koje ne možemo uticati:

 • dob i pol (muškarci iznad 45 godina, žene iznad 55 godina), 
 • pozitivna porodična anamneza – prevremena smrt usled koronarne bolesti srca pre 55 godina bliskih muških srodnika ili 65 godina ženskih članova porodice.

Šta je genetički test na kardiovaskularne bolesti?

Genetički test primarne prevencije kardiovaskularnog rizika dizajniran je prema trenutnim naučnim saznanjima o faktorima rizika u cilju procene naslednih rizika kako bi se primarno sprečile bolesti kardiometaboličkog porekla.

 

Ovaj genetički test prvenstveno je usmeren na osnovne rizike od kardiovaskularne bolesti; međutim, test takođe utvrđuje zaštitna i korisna genetska svojstva.

 

Polimorfizmi (genetičke varijante) u sklopu genetičkog testa primarne prevencije kardiovaskularnog rizika pažljivo su odabrani i odobreni od strane stručnog tima naučnika i lekara na osnovu najsavremenijih dokaza.

 

Genski testovi primarne prevencije kardiovaskularnog rizika preporučuju se isključivo u kombinaciji sa kliničkim ispitivanjima i laboratorijskim testovima kao deo preventivnog screening programa ili je indiciran zbog specifičnih tegoba.

 

Nasuprot uobičajenom verovanju, genetičke varijacije mogu nam dati korisne informacije u pogledu promenjivih rizika te se može pronaći način za njihovo sprečavanje. Sve te mere pomažu nam u određivanju glavnog i pojedinih rizika kako bismo osmislili terapijski plan i preventivne mere u cilju prevencije pojave kardiovaskularnih bolesti.

Koje kardiovaskularne bolesti otkriva genetski test?

Testovi obuhvataju analizu i medicinsku interpretaciju genetičkih varijanti (polimorfizmi) koji su povezani sa kardiometaboličkim bolestima i stanjima, uključujući:

 

 • povišenu telesnu težinu,
 • dijabetes tipa 2,
 • razne vrste dislipidemija,
 • povišeni krvni pritisak,
 • koronarnu arterijsku bolest
 • ishemičnu bolest srca, kao i
 • koagulacijske i trombotičke nepravilnosti .

Kome su namenjeni genski testovi na kardiovaskularne bolesti?

Genetsko testiranje na srčane i druge kardiovaskularne bolesti su namenjene pre svega:

• muškarcima iznad 45 godine i ženama iznad 55 godina života
• osobama sa pozitivnom porodičnom anamnezom pojave kardiovaskularnih bolesti
• osobama sa povišenom telesnom težinom
• osobama sa povišenim nivoom masnoća u krvi
• osobama sa povišenim nivoom homocisteina
• osobama koje boluju od šećerne bolesti
• osobama koje žele podignuti kvalitet života

Rano otkrivanje hipertenzije i najefikasnije lečenje

Hipertenzija ili visok krvni pritisak pogađa sve više ljudi i jedna je od najčešćih kardiovaskularnih bolesti današnjice. Tačan uzrok nastanka ove bolesti nije otkriven još uvek, ali godine istraživanja su pokazale da će neke bolesti (na primer,
one vezane za bubrege), poremećaji (apneja) i navike (pušenje ili konzumacija
alkohola) pogodovati njenom razvoju.

 

Isto tako, na pojavu visokog krvnog pritiska će uticati i određeni genetički faktori.

Iako specifičan gen odgovoran za hipertenziju još uvek nije otkriven, istraživanja sprovedena u ovom segmentu se odnose na genetičke fakore odgovorne za renin-angiotenzin-aldosteronski sistem.

 

To je jedan od najvažnijih hormonskih sistema koji nadgleda funkcionisanje:

 

 • kardiovaskularnog sistema,
 • bubrega i nadbubrežne žlezde, 
 • reguliše krvni pritisak, volumen tečnosti i
  ravnotežu natrijuma i kalijuma 

Analiza specifičnih gena odgovornih za razvoj visokog krvnog
pritiska može pomoći pri proceni rizika od nastanka hipertenzije, kako će telo
prihvatiti lekove za borbu protiv visokog pritiska, koliko će oni biti efikasni
i odrediti najefikasniju terapiju.

 

Genetsko testiranje na hipertenziju podrazumeva:

 

 • relevantne genetičke varijacije,
 • genetički rizik za razvoj visokog pritiska i
 • 7 genetičkih varijacija za delovanje više od 12 relevantnih medikamenata.
Endokrinologija - testovi krvi

Kako izgleda genetsko testiranje?

Genetsko testiranje se radi na uzorku krvi. 

Nakon uzimanja uzorka, u roku od mesec dana rezultati testiranja su gotovi. Kardiolog, genetičar ili tim lekara Intervita ordinacije, analizira dobijene podatke i predočava vam ih.

 

U razgovoru sa lekarom-genetičarem, osoba dobija stručno objašnjenje rezultata, upute za eventualne dalje analize i kontrole laboratorijskih i dijagnostičkih testova, smernice za smanjenje rizika od oboljenja na osnovu promena u stilu života, ishrani kao i suplementima koji mogu uticati na genetičku aktivaciju i/ili supresiju. 

 

Ukoliko se genski test radi određivanja efikasnije terapije, u program će biti uključen i lekar specijalista (kardiolog ili endokrinolog), koji će pristupiti izradi terapijskog plana i praćenju rezultata. 

 

Poverljivost podataka i diskrecija

Svi podaci, rezultati testiranja i informacije koje dobijete od lekara predstavljaju strogu profesionalnu tajnu. Podaci su zaštićeni, a diskrecija zagarantovana. 

 

Zašto Intervita Novi Sad?

Usko smo specijalizovani za kardiološke i internističke bolesti. Naša ordinacija je opremljena najsavremenijim dijagnostičkim aparatima i testovima, a u želji da svakog pacijenta posmatramo kao individuu, uveli smo interdisciplinaran pristup u radu. To znači da na vašem izlečenju radi tim lekara različitih specijalnosti i svi su najeminentiniji stručnjaci u svojim oblastima. Oni zasedaju jednom mesečno i zajedno donose odluke o daljem toku lečenja i neophodnim analizama.

Zadovoljstvo klijenta je naš prvi prioritet i to dokazujemo svakoga dana. Stoga nam se obratite i rešite svaku nedoumicu vezanu uz hipertenziju ili bilo koje drugo zdravstveno stanje.

Uz genetsko testiranje na kardiovaskularne bolesti, vaše zdravlje je konačno i zaista u vašim rukama. Mi smo tu da pomognemo da život bude duži, lakši i zdraviji.