Radno Vreme

Ponedeljak - Petak
9:00 - 20:00
Subota
9:00 - 15:00

Gde se nalazimo?

Bulevar Evrope 23
(ugao Bulevara Evrope i Romanijske)
I sprat/galerija 21000 Novi Sad Srbija

ICG pregled – Provera efikasnosti terapije

ICG pregled (Torakalna električna bioimpedanca) se koristi da bi se specijalnim aparatom izmerili hemodinamski parametri koji su poremećeni kod pacijenata sa hipertenzijom.

Dakle, kod onih pacijenata kojima je normalan pritisak poremećen i imaju visok krvni pritisak, ovim pregledom se omogućava merenje i brzi monitoring hemodinamskih parametara kardovaskularnog sistema.

Cena ICG pregleda je 5.000 RSD, a koliko koštaju ostale usluge u našoj ordinaciji – pogledajte na stranici CENOVNIK.

 

Ovaj test traje oko 10-ak minuta uključujući postavljanje elektroda, upisivanje aktuelnih vrednosti krvnog pritiska, kada dobijamo individualni HEMODINAMSKI IZVEŠTAJ. 

Ordinacija Intervita je jedna od retkih u Novom Sadu i Srbiji koja nudi ovu vrstu ispitivanja.

 

Analizom rezultata ICG testa, ordinacija Intervita Novi Sad proverava efikasnost terapije kod kardiovaskularnih bolesnika i onih koji pate od hipertenzije. Ovaj potpuno bezbolan, bezopasan i neinvazivan test nam omogućava da odredimo najefikasniju moguću terapiju i lekove.

Više o kardiološkim oboljenjima, simptomima, lečenju i prevenciji pročitajte na stranici kardiologija

Pored ovog testa, kardiolog može zahtevati i neke druge dijagnostičke preglede, a koje je takođe možete obaviti u našoj ordinaciji. Neki od njih su:

Impedansna kardiografija (ICG), takođe poznata kao torakalna električna bioimpedansa (TEB), je tehnologija koja pretvara vrednosti torakalne impedanse (otpora) u zapreminske vrednosti.

 

To omogućava praćenje volumetrijskih (zapreminskih) promena poput onih koje se dešavaju tokom srčanog rada. Ova merenja, koja se prikupljaju neinvazivno i kontinuirano, postala su sofisticiranija i preciznija zahvaljujući razvoju tehnologije, odnosno razvoju obrade signala, podataka i poboljšanim matematičkim algoritmima.

 

ICG tehnologiju je razvila NASA i prvobitno koristila 1960-ih za razvoj mikroprocesora. Danas je ova metoda našla svoje važno mesto u medicini, gde nam omogućava precizniji uvid u sve segmente rada srca.

 

Tako sada, neinvazivne metode merenja minutnog volumena srca ulaze u kliničku upotrebu u većem obimu nego ikada ranije i upoređuju se sa drugim metodama kao što su termodilucija i direktne i indirektne “Fick” metode.

Kako funkcioniše ICG metoda i koji su parametri?

Ovim pregledom se omogućava merenje i brzi monitoring hemodinamskih parametara kardovaskularnog sistema, koji, na jednostavan i brz način preko adekvatnih elektroda, signal pretvaraju u sledeće  parametre:

  • srčana frekvenca izražena kao broj srčanih otkucaja/min – kao dominacija adrenergičnog nervnog sistema
  • udarni volumen “Stroke Volume (SV)” izražen u ml – količina krvi koju srce ispumpa u jednom ciklusu
  • indeks udarnog volumena (The Stroke Index (SI)) izražen u ml/m2 – odnos udarnog volumena i BSA (površine tela)
  • srčani autput (The Cardiac Output (CO)) izražen u L/min – volumen krvi koje srce ispumpa u minuti . Odnos CO/BSA izražen L/min/m2
  • sistemska vaskularna rezistencija (The Systemic Vascular Resistance SVR) je direktno povezana sa srednjim arterijskim pritiskom i centralnim venskim pritiskom SVR=((MAP-CVP)/CO) × 80
  • hiper/hipovolemija (povišena kod zadržavanja NA, bolesti nadbubrežne žlezde)

Mi “krojimo” najefikasniju, individualnu terapiju za srčane bolesnike

„SKROJITI“ individualnu, personalizovanu terapiju koja bi pojedinačno odgovarala  pacijentu – to je ponekad najteži izazov za lekare.

 

Torakalna impedancna kardiografija je jeftina neninvazivna tehnologija koja brzo i jednostavno meri pacijentu hemodinamski profil.

 

Ako primenom ICG imamo „unutrašnni profil pacijenta“ onda nam je lako da primenom odgovarajućeg leka SKROJENOG za pojedinca povećamo odgovor na primenjenu terapiju i da broj rezistentnih hipertenzija (krvni pritisak koji slabo reaguje na maksimalne doze velikog broja lekova) svedemo na minumum.

 

ICG test traje oko 10-ak minuta uključujući postavljanje elektroda, upisivanje aktuelnih vrednosti krvnog pritiska, kada dobijamo individualni HEMODINAMSKI IZVEŠTAJ.

 

 

Kako ICG test utiče na promenu terapije? 

 

Jasno je da ako imamo:

  • povišen srčani autput da ćemo pacijentu uvesti ili povećati dozu beta blokatora ili nedihidropiridinske blokatore kalcijumskih kanala (CCB);
  • ako je povišen SVr/SVRI, tada se preporučuje upotreba ili povećanje doze beta ACE inhibitora ili ARB blokatora  ili dihidropiridinskog antagoniste kalcijuma CCB.

Epidemiološke studije su pokazale da individualnim pristupom možemo da postignemo značajno bolje rezultate u terapiji hipertenzije koja je slabo ili nije uopšte reagovala na terapiju čak velikim dozama određenih antihipertenziva.

 

Drugim rečima, ICG testom se tačno definiše da li je problem u retenciji tečnosti i natrijuma, ili porastu sistemske vaskularne rezistencije (hroničan grč krvnih sudova), ili pak u porastu adrenergične aktivnosti kao rezultat hroničnih i/ ili stresnih situacija.

Koji su rizici testa?

ICG testiranje je bezbolna i kratka procedura. Potpuno je bezbedna i bez rizika.

Kako se pripremiti za ICG pregled?

Da bi test dao pouzdane rezultate, potrebno je smanjiti dozu beta-blokatora, a jutro pre dolaska ne uzimati zbog uticaja na srčanu frekvenciju i ishod testa. Obavezno ujutru pre dolaska uzeti ostalu terapiju za regulaciju pritiska.

Zašto da odaberete ordinaciju Intervita Novi Sad?

Zbog toga što mi svakom pacijentu pristupamo individualno, kao posebnom i jedinstvenom slučaju. Takav pristup obezbeđuje naš interdisciplinarni tim lekara raznih oblasti, koji zaseda dva puta nedeljno i udruženim snagama rešava zdravstvena stanja i odlučuje o daljem toku ispitivanja i lečenju.

Ukoliko bolujete od hipertenzije ili nekog drugog kardiološkog oboljenja, onda je dobro u da se u timu koji vas leči pored kardiologa nalazi i:

Intervita vam omogućava da se svi ti lekari nažu u vašem timu i zajedno odlučuju o vašem izlečenju. 

 

Dakle, u Interviti, vi se ne nalazite u tabeli simptoma i vrednosti različitih ispitivanja i nalaza, već je vaše zdravstveno stanje posmatrano kao potpuno jedinstveno i tako mu se pristupa.

 

Pored ovakvog pristupa u lečenju, ordinacija Intervita veliki značaj pridaje prevenciji bolesti i prevenciji razvoja već nastalih bolesti.

 

Zbog toga, kod nas možete očekivati stručnu podršku nutricionista, hrono nutricionista, psihijatara, pulmologa i lekara drugih specijalnosti. Sve u cilju prevencije mogućih bolesti i vašeg izlečenja.

 

ICG test je samo jedna od pouzdanih metoda koje koristi Intervita Novi Sad, a uvrstili smo je u našu ponudu baš zbog toga što težimo da svakog pacijenta sagledamo potpuno individualno. Ova metoda nam omogućava najtačnije određivanje terapije i lekova, ukoliko bolujete od srčanih bolesti ili hipertenzije.